Nečakám, že čitatelia budú so mnou vo všetkom súhlasiť, ale dúfam, že ich inšpirujem hľadať biblickú pravdu. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. 

 

Duch Svätý nám dáva múdrosť a učí nás používať zdravý sedliacky rozum. Treba si uvedomiť, že Pán Ježiš nebol katolík, či evanjelik ani náboženský fanatik. Vyrástol v synagóge a žil podľa ustanovení zákona, ktoré Boh dal židovskému národu. Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo ani nezaviedol žiadne pohanské rituály do existujúceho náboženstva. Ježiš sa...

Podľa rímskokatolíckej cirkvi ano. Čo však tieto knihy spôsobujú je ich zneužitie na hlásanie falošného evanjelia. Napr. dogma o očistci a z tejto dogmy vychádzajúce modlitby a obete za mŕtvych, ktoré sú neodmysliteľným obsahom každej omše rímskych katolíkov, sa opiera o text 2. knihy Makabejcov.

Projekt Godzone je zameraný na evanjelizáciu mladých ľudí na Slovensku, na ohlasovanie evanjelia moderným, kreatívnym a atraktívnym spôsobom. Formu ohlasovania, zvolenú organizátormi projektu, nie je na tomto mieste potrebné teraz skúmať. Ťažisko pozornosti je vhodné upriamiť na skutočnosť, že obsah posolstva je v mnohom poznačený a preniknutý...

Ekumenické hnutie zasiahlo do každej oblasti kresťanstva. To, čo v minulosti bolo výhradne obradníctvom rímskokatolíckej cirkvi (RKC), preniká dnes aj do protestantských a charizmatických cirkví. Obradníctvo rôzneho druhu sa stáva náboženským kultom, ktorý odvracia pozornosť a dokonca v mnohých prípadoch popiera skutočnú pravdu evanjelia....

Boh Otec, Syn a Duch Svätý (ďalej iba "Boh"), ktorý stvoril nebo i Zem, sa neskrýva pred ľudstvom. Boh nám stvoril tento svet a vymedzil nám hranice životného priestoru. Svet, vesmír so svojimi zákonitosťami a hviezdy nie je dielom náhody, ako nás učili a do dnes učia. Dejiny a vývoj sveta a života na Zemi nemajú milióny rokov. Boh stvoril...

Na Slovensku sa v dňoch 23.-25.3.2018 v Bratislave udeje tzv. Európska Konvokácia. Podľa web stránky je Európska Konvokácia zvolanie ľudí do modlitieb a chváľ za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Nie je to konferencia! Je to výzva mladým ako aj starým spomedzi národov, aby sa zjednotili, zaujali svoje miesto vplyvu a znova...

Každý človek sa môže na základe svojho osobného rozhodnutia stať kresťanom. Mnohí ľudia sa nazývajú kresťanmi napriek tomu, že sa nimi nestali na základe svojho rozhodnutia, ale na základe kresťanskej výchovy. Takíto vychovaní kresťania žijú svoj kresťanský život demokratickým spôsobom. Sami si vybrali čo sa im z kresťanstva páči a čo nie. Niekomu...

Na svete existujú ideológie, ktoré sú pre svoje okolie nebezpečné, pretože produkujú násilie. Medzi tieto ideológie je možné zaradiť nacionalizmus, komunizmus, fašizmus a náboženský fanatizmus. Nebezpečenstvo týchto ideológii spočíva v ich aplikácii do spoločnosti ľudí. Čím je ideológia systematickejšie uvádzaná do života tým je nebezpečnejšia....