Nečakám, že čitatelia budú so mnou vo všetkom súhlasiť, ale dúfam, že ich inšpirujem hľadať biblickú pravdu. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. 

 

Ekumenické hnutie zasiahlo do každej oblasti kresťanstva. To, čo v minulosti bolo výhradne obradníctvom rímskokatolíckej cirkvi (RKC), preniká dnes aj do protestantských a charizmatických cirkví. Obradníctvo rôzneho druhu sa stáva náboženským kultom, ktorý odvracia pozornosť a dokonca v mnohých prípadoch popiera skutočnú pravdu evanjelia....

Boh Otec, Syn a Duch Svätý (ďalej iba "Boh"), ktorý stvoril nebo i Zem, sa neskrýva pred ľudstvom. Boh nám stvoril tento svet a vymedzil nám hranice životného priestoru. Svet, vesmír so svojimi zákonitosťami a hviezdy nie je dielom náhody, ako nás učili a do dnes učia. Dejiny a vývoj sveta a života na Zemi nemajú milióny rokov. Boh stvoril...

Na Slovensku sa v dňoch 23.-25.3.2018 v Bratislave udeje tzv. Európska Konvokácia. Podľa web stránky je Európska Konvokácia zvolanie ľudí do modlitieb a chváľ za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Nie je to konferencia! Je to výzva mladým ako aj starým spomedzi národov, aby sa zjednotili, zaujali svoje miesto vplyvu a znova...

Každý človek sa môže na základe svojho osobného rozhodnutia stať kresťanom. Mnohí ľudia sa nazývajú kresťanmi napriek tomu, že sa nimi nestali na základe svojho rozhodnutia, ale na základe kresťanskej výchovy. Takíto vychovaní kresťania žijú svoj kresťanský život demokratickým spôsobom. Sami si vybrali čo sa im z kresťanstva páči a čo nie. Niekomu...

Na svete existujú ideológie, ktoré sú pre svoje okolie nebezpečné, pretože produkujú násilie. Medzi tieto ideológie je možné zaradiť nacionalizmus, komunizmus, fašizmus a náboženský fanatizmus. Nebezpečenstvo týchto ideológii spočíva v ich aplikácii do spoločnosti ľudí. Čím je ideológia systematickejšie uvádzaná do života tým je nebezpečnejšia....

Pán Ježiš napriek nenávisti od ľudí v synagóge neprestal chodiť do synagógy, neopustil Boží ľud, ktorí žil podľa náboženstva svojich predkov. Neopustil farizejov, ani potom čo mu zakázali vstup do synagógy a chceli ho zabiť. Napriek nebezpečenstvu prišiel do synagógy tajne.

Mnoho kresťanov zostáva doma a nezúčastňuje sa na živote cirkvi. Odmietajú patriť do cirkvi a nechcú v cirkvi slúžiť Bohu. Neuvedomujú si pri tom, že kto odmieta cirkev odmieta aj hlavu cirkvi - Ježiša Krista. Kto je vo svojom srdci proti cirkvi, je proti Bohu. Kto si myslí, že pre duchovný rast a dosiahnutie pripravenosti na príchod Ježiša Krista...

V čase apoštolov bola už Laodicea miesto nesmierneho bohatstva, obchodu, mesto vedy a literatúry. Pyšnila sa so svojou medicínskou školou, vyrábali sa tu liečivá, tzv. očná maska / prášok, známy ako frygilský zásyp. Laodicea bola tiež významným producentom kvalitnej lesklej čiernej vlny, z ktorej sa vyrábali odevy (ľudia v Laodicei chodili v...