Nečakám, že čitatelia budú so mnou vo všetkom súhlasiť, ale dúfam, že ich inšpirujem hľadať biblickú pravdu. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. 

 

Na Slovensku sa v dňoch 23.-25.3.2018 v Bratislave udeje tzv. Európska Konvokácia. Podľa web stránky je Európska Konvokácia zvolanie ľudí do modlitieb a chváľ za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Nie je to konferencia! Je to výzva mladým ako aj starým spomedzi národov, aby sa zjednotili, zaujali svoje miesto vplyvu a znova...

Každý človek sa môže na základe svojho osobného rozhodnutia stať kresťanom. Mnohí ľudia sa nazývajú kresťanmi napriek tomu, že sa nimi nestali na základe svojho rozhodnutia, ale na základe kresťanskej výchovy. Takíto vychovaní kresťania žijú svoj kresťanský život demokratickým spôsobom. Sami si vybrali čo sa im z kresťanstva páči a čo nie. Niekomu...

Na svete existujú ideológie, ktoré sú pre svoje okolie nebezpečné, pretože produkujú násilie. Medzi tieto ideológie je možné zaradiť nacionalizmus, komunizmus, fašizmus a náboženský fanatizmus. Nebezpečenstvo týchto ideológii spočíva v ich aplikácii do spoločnosti ľudí. Čím je ideológia systematickejšie uvádzaná do života tým je nebezpečnejšia....

Pán Ježiš napriek nenávisti od ľudí v synagóge neprestal chodiť do synagógy, neopustil Boží ľud, ktorí žil podľa náboženstva svojich predkov. Neopustil farizejov, ani potom čo mu zakázali vstup do synagógy a chceli ho zabiť. Napriek nebezpečenstvu prišiel do synagógy tajne.

Mnoho kresťanov zostáva doma a nezúčastňuje sa na živote cirkvi. Odmietajú patriť do cirkvi a nechcú v cirkvi slúžiť Bohu. Neuvedomujú si pri tom, že kto odmieta cirkev odmieta aj hlavu cirkvi - Ježiša Krista. Kto je vo svojom srdci proti cirkvi, je proti Bohu. Kto si myslí, že pre duchovný rast a dosiahnutie pripravenosti na príchod Ježiša Krista...

V čase apoštolov bola už Laodicea miesto nesmierneho bohatstva, obchodu, mesto vedy a literatúry. Pyšnila sa so svojou medicínskou školou, vyrábali sa tu liečivá, tzv. očná maska / prášok, známy ako frygilský zásyp. Laodicea bola tiež významným producentom kvalitnej lesklej čiernej vlny, z ktorej sa vyrábali odevy (ľudia v Laodicei chodili v...

Dátum narodenia Pána Ježiša Krista sa nedá z biblických a mimoblických zdrojov datovať presne na kalendárny deň, ale dá sa určiť približne náš kalendárny mesiac Jeho narodenia, ak vezmeme do úvahy židovský kalendár, ktorý sa riadi židovskými sviatkami.

Zvláštny sen

19.12.2017

Snívalo sa mi, že som v nepreniknuteľnej a tmavej džungli. Všade okolo mňa sú husto spletené liany, kroviny a tráva, ktorá dorastá do výšky dvoch, troch metrov. Nad hlavou mám koruny stromov také husté, že slnko nimi len ťažko kde tu prenikne.

Každý človek, ktorý prichádza v deň svojich narodenín na tento svet, prichádza v stave duchovnej smrti. Tento stav pochádza z hriechu neposlušnosti. Keď Boh niečo prikázal a človek Boha neposlúchne, tak sa človek oddeľuje od Boha. Boh daroval anjelom a ľuďom slobodnú vôľu, pretože nechce mať vzťah so svojím stvorením z donútenia. Neposlušnosť je...