Nečakám, že čitatelia budú so mnou vo všetkom súhlasiť, ale dúfam, že ich inšpirujem hľadať biblickú pravdu. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. 

 

Mariánske dogmy prehlásené katolíckou cirkvou sú základným pilierom mariánskeho evanjelia, ktoré odvádza ľudí od skutočného evanjelia, ktoré je zapísané v biblických knihách Nového zákona. Tieto dogmy privádzajú zvedených ľudí k modlárskemu náboženstvu, k falošnej viere v božie schopnosti človeka, k prijímaniu mariánskych zázrakov a zjavení bez...

V Biblii sa dočítame o existencii mnohých zázrakov a zjavení, ktoré neboli od Boha. To znamená, že vieru nemôžeme založiť iba na existencii zázrakov, pocitov a povrchného poznania Biblie, ale na poctivom skúmaní pravdy v určitom časovom úseku, keď sme konfrontovaný zjavením či zázrakom vlastným alebo sme svedkami údajne Božieho zjavenia či zázraku....

V posledných desaťročiach veľa počúvame o "kráľovskej" službe v oblasti hlásania evanjelia a snahe o prebudenie.. Ak je v cirkvi používaný výraz "kráľovské, kráľovská", potom sa vám páči vízia "Zmeniť svet kráľovskou službou", ktorou sa vedenie v cirkvi snaží aplikovať na budúcnosť cirkvi alebo inštitúcie.

Veľa mladých ľudí má dnes názor, že svadobný obrad pre ich vzťah nie je potrebný. Žijú si vo voľných partnerských vzťahoch, v ktorých mnohí nadobúdajú "spoločný" majetok a mnohí majú aj deti. Voľný partnerský vzťah si obhajujú pocitom lásky, na ktorý nepotrebujú sobášny list a prstienok na ruke. Dôležitý je pre partnerov aj fakt , že vzťah môžu...

Je ráno 24-ho decembra. Sedím v obývačke pri umelom vianočnom stromčeku a rozmýšľam, čo ma k tomu viedlo, aby som svoj dom a svoju obývačku dekoroval množstvom svetielok a vianočným stromčekom. Tak ma napadlo, že sa spýtam vianočného Ducha.

Vznikol raz jeden futbalový tým, ktorý sa na začiatku kvalifikoval do poslednej dedinskej ligy. Tento tým mal dobrého trénera a zodpovedných hráčov. Tréner vždy dobre zorganizoval rozpis tréningov a staral sa, aby tréning posúval hráčov týmu k lepším výkonom. Tréner mal tréning vždy dobre zorganizovaný, tak aby futbalisti trénovali rýchlosť, silu a...

Bol raz jeden Zemepán, ktorý mal v Atlantise mnoho majetku a mnoho služobníkov. Zemepán, bol múdry človek a vedel, že služobníci mu nebudú ochotne slúžiť z donútenia. Vedel, že najlepší služobník je ten, ktorý má slobodnú vôľu a ktorý sa slobodne rozhodne mu slúžiť.

V elektronickej komunikácii používame často rôzne heslá na prihlásenie sa a elektronický podpis. V písomnej komunikácii sa snažíme zasielať dôležité dokumenty doporučene poštou alebo kuriérom. Dokument autorizujeme svojím podpisom a prípadne pečiatkou. Mnohé dokumenty dôležitého medzinárodného významu sú navyše autorizované pečaťou. Pečať na obálke...

Duch Svätý nám dáva múdrosť a učí nás používať zdravý sedliacky rozum. Treba si uvedomiť, že Pán Ježiš nebol katolík, či evanjelik ani náboženský fanatik. Vyrástol v synagóge a žil podľa ustanovení zákona, ktoré Boh dal židovskému národu. Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo ani nezaviedol žiadne pohanské rituály do existujúceho náboženstva. Ježiš sa...