Nečakám, že čitatelia budú so mnou vo všetkom súhlasiť, ale dúfam, že ich inšpirujem hľadať biblickú pravdu. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. 

 

Rímska náboženská politika hovorila jednoznačnou rečou - mala za úlohu vytvoriť kozmopolitné (EKUMENICKÉ) prostredie, v ktorom mohli všetci obyvatelia ríše nažívať v mieri a v náboženskej znášanlivosti. Táto politika je dnes ústrednou témou Vatikánu a svetovej rady cirkví.

Mariánske dogmy prehlásené katolíckou cirkvou sú základným pilierom mariánskeho evanjelia, ktoré odvádza ľudí od skutočného evanjelia, ktoré je zapísané v biblických knihách Nového zákona. Tieto dogmy privádzajú zvedených ľudí k modlárskemu náboženstvu, k falošnej viere v božie schopnosti človeka, k prijímaniu mariánskych zázrakov a zjavení bez...

V Biblii sa dočítame o existencii mnohých zázrakov a zjavení, ktoré neboli od Boha. To znamená, že vieru nemôžeme založiť iba na existencii zázrakov, pocitov a povrchného poznania Biblie, ale na poctivom skúmaní pravdy v určitom časovom úseku, keď sme konfrontovaný zjavením či zázrakom vlastným alebo sme svedkami údajne Božieho zjavenia či zázraku....

V posledných desaťročiach veľa počúvame o "kráľovskej" službe v oblasti hlásania evanjelia a snahe o prebudenie.. Ak je v cirkvi používaný výraz "kráľovské, kráľovská", potom sa vám páči vízia "Zmeniť svet kráľovskou službou", ktorou sa vedenie v cirkvi snaží aplikovať na budúcnosť cirkvi alebo inštitúcie.

Veľa mladých ľudí má dnes názor, že svadobný obrad pre ich vzťah nie je potrebný. Žijú si vo voľných partnerských vzťahoch, v ktorých mnohí nadobúdajú "spoločný" majetok a mnohí majú aj deti. Voľný partnerský vzťah si obhajujú pocitom lásky, na ktorý nepotrebujú sobášny list a prstienok na ruke. Dôležitý je pre partnerov aj fakt , že vzťah môžu...

Je ráno 24-ho decembra. Sedím v obývačke pri umelom vianočnom stromčeku a rozmýšľam, čo ma k tomu viedlo, aby som svoj dom a svoju obývačku dekoroval množstvom svetielok a vianočným stromčekom. Tak ma napadlo, že sa spýtam vianočného Ducha.

Vznikol raz jeden futbalový tým, ktorý sa na začiatku kvalifikoval do poslednej dedinskej ligy. Tento tým mal dobrého trénera a zodpovedných hráčov. Tréner vždy dobre zorganizoval rozpis tréningov a staral sa, aby tréning posúval hráčov týmu k lepším výkonom. Tréner mal tréning vždy dobre zorganizovaný, tak aby futbalisti trénovali rýchlosť, silu a...

Bol raz jeden Zemepán, ktorý mal v Atlantise mnoho majetku a mnoho služobníkov. Zemepán, bol múdry človek a vedel, že služobníci mu nebudú ochotne slúžiť z donútenia. Vedel, že najlepší služobník je ten, ktorý má slobodnú vôľu a ktorý sa slobodne rozhodne mu slúžiť.

V elektronickej komunikácii používame často rôzne heslá na prihlásenie sa a elektronický podpis. V písomnej komunikácii sa snažíme zasielať dôležité dokumenty doporučene poštou alebo kuriérom. Dokument autorizujeme svojím podpisom a prípadne pečiatkou. Mnohé dokumenty dôležitého medzinárodného významu sú navyše autorizované pečaťou. Pečať na obálke...