Nečakám, že čitatelia budú so mnou vo všetkom súhlasiť, ale dúfam, že ich inšpirujem hľadať biblickú pravdu. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. 

 

Vznikol raz jeden futbalový tým, ktorý sa na začiatku kvalifikoval do poslednej dedinskej ligy. Tento tým mal dobrého trénera a zodpovedných hráčov. Tréner vždy dobre zorganizoval rozpis tréningov a staral sa, aby tréning posúval hráčov týmu k lepším výkonom. Tréner mal tréning vždy dobre zorganizovaný, tak aby futbalisti trénovali rýchlosť, silu a...

Bol raz jeden Zemepán, ktorý mal v Atlantise mnoho majetku a mnoho služobníkov. Zemepán, bol múdry človek a vedel, že služobníci mu nebudú ochotne slúžiť z donútenia. Vedel, že najlepší služobník je ten, ktorý má slobodnú vôľu a ktorý sa slobodne rozhodne mu slúžiť.

V elektronickej komunikácii používame často rôzne heslá na prihlásenie sa a elektronický podpis. V písomnej komunikácii sa snažíme zasielať dôležité dokumenty doporučene poštou alebo kuriérom. Dokument autorizujeme svojím podpisom a prípadne pečiatkou. Mnohé dokumenty dôležitého medzinárodného významu sú navyše autorizované pečaťou. Pečať na obálke...

Duch Svätý nám dáva múdrosť a učí nás používať zdravý sedliacky rozum. Treba si uvedomiť, že Pán Ježiš nebol katolík, či evanjelik ani náboženský fanatik. Vyrástol v synagóge a žil podľa ustanovení zákona, ktoré Boh dal židovskému národu. Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo ani nezaviedol žiadne pohanské rituály do existujúceho náboženstva. Ježiš sa...

Podľa rímskokatolíckej cirkvi ano. Čo však tieto knihy spôsobujú je ich zneužitie na hlásanie falošného evanjelia. Napr. dogma o očistci a z tejto dogmy vychádzajúce modlitby a obete za mŕtvych, ktoré sú neodmysliteľným obsahom každej omše rímskych katolíkov, sa opiera o text 2. knihy Makabejcov.

Projekt Godzone je zameraný na evanjelizáciu mladých ľudí na Slovensku, na ohlasovanie evanjelia moderným, kreatívnym a atraktívnym spôsobom. Formu ohlasovania, zvolenú organizátormi projektu, nie je na tomto mieste potrebné teraz skúmať. Ťažisko pozornosti je vhodné upriamiť na skutočnosť, že obsah posolstva je v mnohom poznačený a preniknutý...

Ekumenické hnutie zasiahlo do každej oblasti kresťanstva. To, čo v minulosti bolo výhradne obradníctvom rímskokatolíckej cirkvi (RKC), preniká dnes aj do protestantských a charizmatických cirkví. Obradníctvo rôzneho druhu sa stáva náboženským kultom, ktorý odvracia pozornosť a dokonca v mnohých prípadoch popiera skutočnú pravdu evanjelia....

Boh Otec, Syn a Duch Svätý (ďalej iba "Boh"), ktorý stvoril nebo i Zem, sa neskrýva pred ľudstvom. Boh nám stvoril tento svet a vymedzil nám hranice životného priestoru. Svet, vesmír so svojimi zákonitosťami a hviezdy nie je dielom náhody, ako nás učili a do dnes učia. Dejiny a vývoj sveta a života na Zemi nemajú milióny rokov. Boh stvoril...