Rozhovor s vianočným duchom.

24.12.2018

Je ráno 24-ho decembra. Sedím v obývačke pri umelom vianočnom stromčeku a rozmýšľam, čo ma k tomu viedlo, aby som svoj dom a svoju obývačku dekoroval množstvom svetielok a vianočným stromčekom. Tak ma napadlo, že sa spýtam vianočného Ducha.

"Odkiaľ si prišiel?", pýtam sa teda.

"Odtiaľ, odkiaľ ostatní duchovia, z neba", odpovedá mi. "Žil som v nebi, kde som slúžil svojmu Stvoriteľovi. Slúžil mu tam aj jeden najkrajší z nás duchovných bytostí. Pri tróne všemohúceho Stvoriteľa, nosil svetlo. Jeho chválospevy boli najkrajšie a najrozmanitejšie. Veľmi som ho preto obdivoval", rozhovoril sa vianočný duch.

"Hm zaujímavé", povedal som. "Ale veď hovoríš o Luciferovi, ktorý bol z neba vyhodený pre svoju pýchu?", skonštatoval som.

Duch vianoc sa na mňa udivene pozrel a pýta sa: "Odkiaľ to vieš?"

"Predsa z Biblie", odpovedám.

Duch vianoc sa mierne schúlil pri počutí slova Biblia a hovorí: "Takže ti patríš k tým úbožiakom čo čítajú Bibliu?"

"Áno čítam ju a študujem ju, pretože je to posolstvo od tvojho a môjho Stvoriteľa. Prečo si však myslíš, že som úbožiak?", pýtam sa .

"Lebo si nevieš užiť Vianoce, ako všetci ostatní, ktorých ovplyvňujem", odpovedá a pokračuje vo vysvetľovaní svojho pôvodu.

"Vieš keď nás všetkých, ktorí sme sa začali klaňať Luciferovi, Stvoriteľ vyhodil z neba, tak sme pokračovali v službe Luciferovi tu na zemi. Keď Boh stvoril ľudí, ktorí ho uctievali, Lucifer závidel túto úctu človeka voči Bohu, ktorú sme kedysi mali aj my voči Bohu a nie voči Luciferovi. Našťastie sa nášmu Pánovi podarilo zviesť človeka, a odvtedy žijeme v neustálom boji s Bohom o úctu človeka. Boh nakoniec vyhral, pretože otvoril cestu k úcte, keď sa obetoval v osobe Božieho Syna Ježiša. Pred príchodom Ježiša Krista som priviedol ľudí, k tomu aby uctievali slnko. Robili tak najmä v letnom a v zimnom dni slnovratu. No a keď prišiel Ježiš a mnohí ľudia prestali uctievať Slnko, pretože začali uctievať Ježiša, tak som musel pod vedením Lucifera, začať boj proti tejto úcte. A celkom sa nám darí. Ľudia nás padlých anjelov oslavujú a na Ježiša zabúdajú. Ponúkli sme im miesto zrodenia Slnka, oslavu malého neškodného Ježiška. V niektorých krajinách sme Ježiška nahradili rôznymi magickými bytosťami, ktoré nosia darčeky. Aj z Ježiška sme tiež urobili pre deti rozprávkovú bytosť, ktorá nosí darčeky, aby sme im odopreli ten skutočný a najväčší dar. Takmer všetky magické zvyky nočných dní zimného slnovratu sme úspešne preniesli do vianočných sviatkov. A tak ľudia naďalej veria, že cesnak ich ochráni pre zlými duchmi, naďalej veštia z rozkrojeného jabĺčka a podobne."

No mnohí ani neveria pomyslel som si a Duch vianoc mi hneď na myšlienku odpovedal: "Neveria, ale praktizujú to, a to je pre nás dôležité."

"Žijeme však v dobe informačnej revolúcie a mnohí ľudia zanevreli na vianočné zvyky zimného slnovratu a nepotrebujú už uctievať slnko", oponoval som.

"Áno je to tak", pokračoval v rozhovore vianočný Duch, "preto sme preniesli mnohé zvyky do vašich televíznych obrazoviek a necháme vás sa na ne pozerať celé hodiny a dni. Zasypali sme vás ľudí, množstvom televíznych kanálov s množstvom krásnych rozprávok a príbehov, ktoré uctievajú bohatstvo, pokoj, rodinnú pohodu, čarovnú lásku, dobré jedlo, atď. Ja Duch vianoc robím všetko preto, aby ste nenašli skutočné hodnoty, ktoré prináša úcta k Stvoriteľovi. Nemám žiadny záujem na tom, aby ľudia našli pokoj v Bohu a dostali sa do neba, pretože ani ja sa tam, už nikdy nevrátim.

Ponúkam ľuďom krátkodobý pokoj a oddych, ponúka im vianočnú náladu, ktorú môžu nájsť na vianočných trhoch, na vianočných dovolenkách, v bohatstve darčekov a podobne. V konečnom dôsledku však spôsobujem závisť a samovražedné sklony u osamelých ľudí cez vianočné sviatky. V usporiadaných rodinách spôsobujem nespokojnosť a hádky kvôli maličkostiam. Čo ma najviac teší, tak to je to, že som oklamal mnoho náboženských ľudí. Mňa Ducha vianoc si ľudia priniesli, aj do svojich kostolov a modlitební. Pokánie a úctu k Bohu som aj v kostoloch nahradil vianočnými dekoráciami, koledami o Jezuliatku, o tichej noci a rôznymi zvykmi, ktoré som ľudí naučil počas posledných tisíc rokov. Moji kňazi prezentujú dobré skutky, vianočný pokoj, lásku a rodinnú pohodu, presne ako televízne programy. Hovoria veľa o Jezuliatku presne to, čo ja chcem. Mlčia o tom, že Ježiš sa čoskoro vráti ako Pán a Sudca. Takže ľudia sa vrátia zo svojich cirkví úplne rovnaký ako do nej prišli, pretože sú falošne ubezpečený vianočným pokojom.

Keď som počul poslednú vetu Ducha vianoc, tak som vstal nahnevaný z kresla a vyhnal som ho nadobro zo svojho domu. Vzápätí som prosil nebeského Otca v mene Pána Ježiša, aby moju domácnosť naplnil Svätým Duchom.

Nechcem viac vianočného Ducha, ktorý okráda ľudí o skutočný vzťah s Bohom.  Ktorý klame ľudí falošným pokojom a falošnou láskou a okráda ich u skutočnú lásku nebeského Otca, ktorý ich tak miloval, že dal za nich svojho Syna Pána Ježiša Krista a daroval im úplne nezištne odpustenie hriechov a večný život. Najväčší vianočný dar je dar Ducha Svätého a nie dary Ducha vianoc. Bez Ducha Svätého nedokážeme dôjsť k pokániu a k pokore. Nevieme nadobudnúť vieru v spasenie a vo večný život.