Je Ježiš v Tvojej synagóge?

26.01.2018

Pán Ježiš chodieval do synagógy a učil. Slovenský preklad hovorí: "V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil." (Mk 1,21) V gréckom texte je použité množné číslo "po sobotách", čiže nešlo o jednorázovú udalosť, ale Ježiš chodieval do synagógy často. Výraz "synagóga" pochádza z gréčtiny a v preklade znamená "zhromaždenie". Jeho učenie bolo odlišné od učenia, na ktoré boli v synagóge (čiže v zhromaždení) zvyknutý. Učenie v synagóge kládlo dôraz na Božie ustanovenia dané Mojžišovi, ktoré farizeji rozvinuli do podrobných detailov, tak aby ich mohli úzkostlivo dodržiavať. Božie ustanovenia mali morálnu funkciu, čiže vystríhať človeka pred hriechom, a očisťovaciu funkciu, čiže zbaviť človeka spáchaného hriechu. Farizeji nedokázali splniť Božie ustanovenia (zákony pre čistý život bez hriechu), napriek úzkostlivej snahe ich dodržať. Učili to čo sami nedodržali. Ľudovo povedané vodu kážu a víno pijú. Preto nemohli uveriť Ježišovým slovám, keď povedal, že On je naplneným zákona, že On tie Božie ustanovenia nikdy neporuší a prišiel ich naplniť. Navyše Ježiš prezentoval, že Jeho učenie je od Boha. Vo svojom učení kládol dôraz viac na pokoru z neúspechu dosiahnuť spravodlivosť cez naplnenie zákonov Božích, ako na pýchu s čiastočného naplnenie, pretože ani 99 % naplnenia nestačilo k dosiahnutiu svätosti pred Bohom. Náboženstvo farizejov, ktoré ich napĺňalo hrdosťou, dostalo jednu ťažkú facku za druhou. Nevera v Ježiša prerástla nenávisť k Ježišovi. Navyše skrze Ježiša sa diali divy a zázraky, ktoré dávali vážnosť Ježišovým slovám a uberali náboženskú dôstojnosť slovám = učeniu farizejov.
Čo však je pointa. 

Pán Ježiš napriek nenávisti od ľudí v synagóge neprestal chodiť do synagógy, neopustil Boží ľud, ktorí žil podľa náboženstva svojich predkov. Neopustil farizejov, ani potom čo mu zakázali vstup do synagógy a chceli ho zabiť. Napriek nebezpečenstvu prišiel do synagógy tajne.

Synagóga je zhromaždenie veriacich. Aj dnes je zhromaždenie kresťanov, synagógou. Nie je to budova ani inštitúcia. Nie je to katolícka, evanjelická, apoštolská, pravoslávna alebo iná cirkev. Dnešná synagóga, kde chce Pán Ježiš prísť je, akékoľvek zhromaždenie veriacich. Otázkou je. Nájde v tej našej synagóge pokoru? Alebo nájde hrdosť na naše náboženstvo. Nájde v tej našej synagóge ochotu prijať Ho a uveriť Jeho slovám? Alebo nájde odmietnutie a neveru, pretože už viac veríme náboženstvu a tradícii našich predkov, ako pravde evanjelia. Sme ochotní vyhnať zo zhromaždenia zlého a nečistého ducha pýchy na naše náboženstvo, na naše náboženské budovy a postavenie, ktoré nám dáva istotu a hrdosť? Sme ochotní hlásať Ježišove slová v tej našej synagóge a vystaviť sa nepochopeniu, nenávisti a obviňovaniu, že sme sektári, alebo rozvracači cirkvi a pod.? Sme ochotní chodiť do zhromaždenia a učiť Ježišove slová aj vtedy, keď nás tam budú všetci nenávidieť?

Zdroj úvahy:

Božie slovo je živé a účinné.

POSTOJ.SK