Gods Zone Jezus Culture.

26.11.2018

Bol raz jeden Zemepán, ktorý mal v Atlantise mnoho majetku a mnoho služobníkov. Zemepán, bol múdry človek a vedel, že služobníci mu nebudú ochotne slúžiť z donútenia. Vedel, že najlepší služobník je ten, ktorý má slobodnú vôľu a ktorý sa slobodne rozhodne mu slúžiť.

Z dôvodu, že odcestoval na dlhú a ďalekú cestu sa rozhodol dať výzvu: "Kto mi chce slúžiť, nech príde ku mne a kto nechce nech zostane doma."

Na túto výzvu prišlo k Zemepánovi takmer 99 % služobníkov. Každý chcel s nadšením slúžiť a Zemepán sa tomu tešil. Avšak také množstvo služobníkov potrebuje tímovú spoluprácu, potrebuje organizačné riadenie a v nekonečnom dôsledku potrebuje lídrov, ktorí budú schopní učiť a byť vzorom v ich službe. Zemepán vedel, kto je dobrým lídrom, ale nemohol služobníkom lídra určiť z dôvodu, že služobníci nemali čas vypočuť si Zemepánove želanie. A tak nechal služobníkov nech si zvolia svojich lídrov sami, bez jeho vôle.

Služobníci neboli jednotní v tom, kto má byť ich lídrom a tak pristúpili k tajnej voľbe, v ktorej si lídra zvolili nadpolovičnou väčšinou zúčastnených voliacich. Mnohí ani neprišli voliť, lebo im nezáleží na tom, kto ich bude v službe viesť. Mnohí sa rozhodli voliť podľa preferencií, ktoré nemali čas si ujasniť so svojím Zemepánom. A tak si zvolili lídra podľa svojich individuálnych pocitov.

Následne si zvolený líder vybral svojich radcov a najbližších spolupracovníkov, aby mu pomohli organizovať prácu všetkých služobníkov.

Služobníci lídra nazvali prezidentom, predsedom, biskupom, pápežom či kňazom a jeho najbližších spolupracovníkov nazvali ministrami, kňazmi, učiteľmi, staršími alebo diakonmi a pod. podľa miestnych zvyklostí. Lídra a jeho spolupracovníkov ostatní služobníci nazývali centrálnou vládou. Táto centrálna vláda začala slúžiť Zemepánovi a viesť všetkých služobníkov. Vláda sa rozhodla, že každú stredu bude vzdelávať služobníkov, že každý piatok bude služobníkov viesť k uctievaniu Zemepána a že každú nedeľu bude so služobníkmi tráviť čas. Taktiež sa vláda rozhodla budovať tím služobníkov na komunálnej úrovni a získavať ďalších služobníkov pre svojho Zemepána. Služba Zemepánovi sa z Atlantisu rozšírila do celého sveta. Zemepán mal z toho radosť a všetko vyzeralo začiatkom roka pekne a nádejne. Hneď v prvý týždeň roka sa služobníci začali pod vedením vlády stretávať každý deň. V ďalšie mesiace sa služobníci stretávali pod vedením vlády vždy v stredu, v piatok a v nedeľu.

Po niekoľkých mesiacoch a rokoch služobníci postupne stratili záujem chodiť na spoločné stretnutia organizované vládou. Stratili motiváciu tam chodiť, keďže predseda a ministri, tam sami prestávali chodiť z dôvodu nedostatku času. Vláda poverila iných služobníkov vedením stretnutí avšak títo služobníci nemali autoritu vlády, ktorá sama nepovažovala za potrebné sa stretnutí zúčastňovať. Vláda sa nakoniec rozhodla, že v stredu sa vyučovanie služobníkov zruší. Následne vláda zrušila aj piatkové stretnutia v letných mesiacoch, pretože v lete chceli mať od služby Zemepánovi pokoj.

Po skončení letných mesiacoch piatkové stretnutia pokračovali ale s veľmi malým záujmom vlády a tým pádom aj ostatných služobníkov. Vláda ku koncu roku stratila takmer všetok zmysel pre zodpovednosť voči širokým vrstvám služobníkov svojho Zemepána. Niekoľko skalných služobníkov vytrvalo chodilo v piatok na stretnutia avšak pociťovali neúctu od vlády, ktorá tam posielala nepripravených služobníkov alebo tam neposlala nikoho. Vláda každú nedeľu povzbudzovala služobníkov ohnivými prejavmi ku každodennej službe. Sama však nemala čas slúžiť, pretože každý z ministrov slúžil predovšetkým svojím osobným potrebám.

Takto to pokračovalo niekoľko rokov po sebe. Mnoho služobníkov prestalo chodiť na stretnutia a slúžiť Zemepánovi. Tí, čo zostali, prestali efektívne a s láskou medzi sebou spolupracovať a služobníkov ubúdalo. Časť služobníkov vymenilo stretnutia pod vedením svojej vlády za stretnutia pod vedením inej vlády. Začali chodiť každú stredu na stretnutia v Reddingu tiež v Atlantise, kde sa slúži cudziemu zemepánovi pod názvom Gods Zone. Jeden z učiteľov na týchto stretnutiach v Reddingu pravidelne syčal ako had a vzýval tam mocných bohov slovom Gods. Iný učitelia chodili na hroby mrtvých, z ktorých nasávali energiu. Iný učitelia krstili deti namiesto dospelých a živých a mrtvých ľudí uctievali viac ako Zemepána

Na tieto stretnutia Gods Zone začali s nadšením a pravidelne chodiť lídri a služobníci Zemepána z celého sveta. Keď to videli ostatní služobníci Zemepána, tak ich to povzbudilo a začali slúžiť cudziemu zemepánovi a začali sa prispôsobovať učeniu cudzieho zemepána. Táto služba sa začala šíriť ako rakovina celým svetom, pretože v tejto službe nechýbalo nadšenie, sponzori a perfektná organizácia, ktorej produktom sa stal Gods gospel, Jezus culture s množstvom literatúry, tričiek s nádhernými heslami a iných predmetov biznisu tejto novej Gods kultúry. Tieto stretnutia sa organizujú každý deň po celom svete a nielen v nedeľu. Nielen v lete, ale po celý rok majú množstvo koncertov, festivalov a konferencií. Služobníci sa cítili a cítia na týchto stretnutiach nadšene, úžasne a prijímali svoj nový zdravý a bohatý život v Gods Zone. Nakoniec úplne prepadli učeniu učiteľov nového zemepána viac ako učeniu pôvodného Zemepána. Mottom nového učenia bolo heslo: "Pripravený zmeniť svet."

Zabudli, že pôvodný Zemepán neprišiel zmeniť svet ani zachrániť svet, ale zachrániť služobníkov zo sveta, ktorí Jeho záchranu príjmu.

Pôvodný Zemepán bol smutný zo straty svojich služobníkov, ale keďže im dal slobodnú vôľu a služobníci nemali čas ho počúvať, tak ich ponechal svojmu osudu. Vláda postupne stratila vplyv na službu služobníkov pretože zamenili pravdu za lož. Služobníci začali smerovať do centrálnej ekumenickej siete, kde je mnoho zemepánov s rôznymi náukami a na pôvodného Zemepána a jeho učenie postupne zabudli. Svoje miesta stretávania postupne zmenili na miesta s Gods kultúrou nového zemepána.

Čo myslíte, rozpadne sa služobníctvo odcestovaného Zemepána a zostane iba hŕstka verných, keď sa Zemepán vráti?

Spustnú miesta stretávania sa Zemepánových služobníkov úplne, pretože služobníci začnú s nadšením slúžiť pod vedením inej vlády inému zemepánovi na iných miestach?