Aký je tvoj duchovný stav?

19.12.2017

Stav duchovnej smrti.

Každý človek, ktorý prichádza v deň svojich narodenín na tento svet, prichádza v stave duchovnej smrti. Tento stav pochádza z hriechu neposlušnosti. Keď Boh niečo prikázal a človek Boha neposlúchne, tak sa človek oddeľuje od Boha. Boh daroval anjelom a ľuďom slobodnú vôľu, pretože nechce mať vzťah so svojím stvorením z donútenia. Neposlušnosť je prejav nedôvery. Ak niekomu nedôverujeme, nemôžeme s ním žiť. Kvôli nedôvere sa rozpadajú manželstvá a firmy a dokonca kvôli nedôvere vznikajú nepriateľstvá a vojny. Ak nedôvera rozbíja vzťahy medzi ľuďmi, tak prečo si myslíme, že nedôvera nespôsobuje rozbitie vzťahu s Bohom? Spôsobuje a to až do stavu duchovnej smrti.

A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš." Genesis 2:16-17

Vieme, že človek /Adam a Eva/ nezomrel fyzicky. Človek porušil príkaz Boha, pretože Bohu nedôveroval, a duchovne zomrel.

Tento stav duchovnej smrti je trvalý stav až do okamihu prijatia obete za hriech nedôvery. Stav duchovnej smrti nezmení žiadne náboženstvo a ani žiadny náboženský rituál, ak napr, vodný krst.

Sú ľudia, ktorí nechajú krstiť svoje deti, alebo sa nechajú pokrstiť v dospelosti, v stave duchovnej smrti. Krstom sa však tento stav nezmenil. Títo ľudia následne žijú náboženský život, ale v dôsledku nezmeneného stavu, neustále žijú v nedôvere voči Bohu. Vidíme, že takíto "kresťania", veria viac horoskopom, veria na šťastie, spoliehajú sa na svoje schopnosti, a k Bohu sa modlia tak, že neveria, že Boh ich modlitby vypočuje. Potom sa vlastne nemodlia srdcom ale iba ústami.

Duchovný stav smrti sa prejavuje aj v tom, že duchovne mŕtvy ľudia netúžia budovať vzťah s Bohom. Nezaujíma ich Biblia = Božie slovo, nezaujíma ich cirkevný život, a do cirkvi idú len zo zvyku. Duchovný stav smrti prináša aj neistotu spasenia. Nedôvera voči Bohu spôsobuje, že si kladieme otázku: "Či naozaj mi Boh odpustil?" Táto nedôvera voči Bohu znižuje citlivosť na hriech. Duchovne mŕtvy ľudia žijú v mnohých hriechoch. Hriechy ako je neodpúšťanie, sebectvo, mamon, smilstvo ba až hnev a nenávisť voči iným ľuďom, udržiavajú človeka v bezpečnej vzdialenosti od Boha z hľadiska satana.

Viera a dôvera v Boha je duchovný boj, ktorý nemôže človek z vlastnej sily vyhrať, pretože z vlastnej sily nevie zmeniť svoj stav duchovnej smrti. Takíto človek potrebuje vonkajší zásah do svojho vnútra.

Boh stvoril človeka ako duchovnú bytosť. Preto človek je duch, ktorý má dušu a žije v tele. Telo je našich päť zmyslov cez ktoré vnímame svet. Duša sú naše pocity, ktoré určujú kvalitu nášho života vo svete. Duch to je naša podstata a identita. Duch je to moje JA, moja múdrosť, moje vnímanie času, moje túžby a ciele. Tento Duch funguje aj v stave duchovnej smrti. Duchovná smrť je oddelenie od Boha. Duch človeka v stave smrti funguje v stave neustálej neposlušnosti a teda nedôvery voči Bohu a preto je každý deň z hľadiska Boha človek od svojho narodenia duchovne mŕtvy.

Stav duchovného života.

Tento stav vzniká pokánim a vierou. Pokánie nie je svätá spoveď, alebo snaha byť morálne dobrý, čistý a svätý. Stav duchovnej smrti sa nedá zvrátiť bez aktívneho zásahu Boha do života človeka. Boh sa skláňa, ba až hľadá každého duchovne mŕtveho človeka, aby s ním obnovil vzťah dôvery, aby človek mohol duchovne ožiť. Pokánieš je reakcia na Božie slovo. Božie slovo oddeľuje človeka od hriechu na základe rekcie, ktorou je viera. Božie slovo je iniciátor procesu vnútornej zmeny, ak padne na dobrú pôdu, ktorou je srdce ochotné veriť, že Boh je a že Boh odmeňuje tých, ktorí ho hľadajú, srdce ochotné vrátiť sa do stavu poslušnosti k Bohu.

Boh bol aktívny a preto poslal svoje slovo, ktoré sa stalo telom. Evanjelium od Boha je radostná správa pre človeka. Kto zatúži po Bohu a príjme evanjelium, ten duchovne ožije. Tento stav duchovného života, prináša dôverný vzťah s Bohom. Ovocie tejto dôvery voči Bohu je istota spasenia.

Duchovne živý človek, prežíva pokušenia k hriechu, prežíva naďalej všetky duševne nepriaznivé stavy. Duchovne živý človek musí rovnako prežívať boj s hriechom ako keď bol duchovne mŕtvy. Lenže duchovne živý človek narozdiel do mŕtveho víťazí nad hriechom. Toto víťazstvo sa prejavuje pokáním a vedomým odvrátením sa od hriechu. Duchovne živý človek preto nemôže žiť v stave, že nevie odpustiť, v stave hnevu a nenávisti, alebo dokonca v hriechu smilstva.

Čo hovorí Boh čiže Sväté Písmo k duchovnému stavu človeka?

Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1Kor 15:56-57

Tak je aj napísané: "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom. Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. 1Kor 15:45-50

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1Jn 1:6-7

Ako vidíme apoštoli Pána Ježiša boli znovuzrodení ľudia, ktorí vierou prešli z duchovnej smrti do duchovného života. Preto keď si čítame knihy Novej zmluvy v Biblii s otvorením srdcom, tak vidíme ovocie ich viery, ktorým je svedectvo o istote spasenia.

Ak túžiš prejsť z oblasti duchovnej smrti do oblasti duchovného života a nadobudnúť radosť a istotu spasenia, musíš sa s dôverou obrátiť na Boha. Boh urobil krok k tebe ako prvý a posiela ti svoje slovo. Preto odhoď ateistické a náboženské pochybnosti, ktoré ti spôsobujú, že Bohu nedôveruješ. Ktoré ti spôsobujú, že prehrávaš v snahe žiť bez hriechu a udržujú ťa v dostatočnej vzdialenosti od Boha, aby si nebol spasený a nevyhral nad hriechom a nad diablom, ktorý chce, aby si fyzicky zomrel v stave duchovnej smrti. DNES máš príležitosť niečo s tým stavom urobiť. Po fyzickej smrti už nie je možné zvrátiť duchovný stav smrti.

Skús si otvoriť srdce a prijať vierou Božie slovo a prežiješ proces znovu narodenia sa!