Aký je tým, taký bude výsledok.

03.12.2018

Vznikol raz jeden futbalový tým, ktorý sa na začiatku kvalifikoval do poslednej dedinskej ligy. Tento tým mal dobrého trénera a zodpovedných hráčov. Tréner vždy dobre zorganizoval rozpis tréningov a staral sa, aby tréning posúval hráčov týmu k lepším výkonom. Tréner mal tréning vždy dobre zorganizovaný, tak aby futbalisti trénovali rýchlosť, silu a techniku. Tréner vždy slabších hráčov povzbudzoval k lepším výkonom a dohliadal na to, aby bola v týme dobrá spolupráca. V týme vznikala aj súťaživosť a vzájomné obviňovanie, ale tréner dokázal každý konflikt rýchlo vyriešiť. Konfliktného hráča, ktorý nebol ochotný spolupracovať, posadil vždy na lavičku náhradníkov, bez ohľadu na to, aké mal hráčske kvality. Tréner vedel, že spolupráca je pre výhru dôležitejšia ako dominantný hráč, ktorý nechce spolupracovať. V týme boli hráči rôznych kvalít, niekto bol rýchly, iný bol zas pozorný a ďalší mal dobrý prehľad o pozíciách protivníka. Mali aj talentovaného brankára. Tréner vedel tieto vlastnosti hráčov vyhodnotiť a postaviť každú nedeľu úspešný tým. Hráči dosahovali v nedeľňajších zápasoch dobré výsledky a to ich motivovalo na sebe pracovať. Preto poctivo chodili dva krát do týždňa na dvoj až trojhodinový tréning. Dodržiavali aj dobrú životosprávu, nefajčili a nepili alkohol a pred zápasom dbali na to, aby sa dobre vyspali. Tento futbalový tým sa postupne z 5 okresnej ligy prepracoval do 2 krajskej ligy, kde bolo takých kvalitných týmov viacero.

Prešlo niekoľko rokov a hráči vo futbalovom týme zostarli. Zostarol aj tréner a bolo treba hľadať nového trénera. Onedlho nastúpil nový tréner a z dorastu prišli do týmu noví hráči. Nový tréner mal však na tým nedostatok času a mal aj organizačné problémy. Zabúdal včas urobiť rozpis hráčov a hráči nevedeli do poslednej chvíle, kedy, kde a na akom poste budú hrať. Tréner sa tréningov zúčastňoval iba povrchne alebo často krát aj neprišiel kvôli iným súkromným povinnostiam. Tým začal v nedeľňajších zápasoch prehrávať jeden zápas za druhým. Diváci a fanúšikovia týmu sa pýtali, čo sa stalo? Navonok sa zdalo, že v týme je všetko v poriadku. Tréningy prebiehali dva krát do týždňa a v nedeľu prišli hráči na zápas vždy v dostatočnom počte.

Nuž stalo sa to, že v týme sa stratila pozitívna motivácia, kvôli niekoľkým po sebe idúcim prehrám. Hráči sa začali navzájom obviňovať z prehratého zápasu a nový tréner nebol schopný vzniknuté spory a trenice vyriešiť. Tréner nových hráčov nemal dostatočne zmapovaných. Nevedel, že niektorí hráči prišli niekoľko krát na tréning opitý rovno z krčmy vedľa ihriska. Nevedel, že v nedeľu prišli mnohí hráči nepripravený a nevyspatý kvôli tomu, že dali prednosť nočnej diskotéke pred kvalitným spánkom pred nedeľňajším zápasom. Tréner nesprávne vyhodnotili situáciu a na lavičke náhradníkov nechal sedieť hráčov, ktorý sa na zápas zodpovedne pripravovali. Konflikt, vzájomná neúcta a ohováranie prispelo k strate motivácie aj tých najzapálenejších hráčov. Na tréning miesto 15 až 20 hráčov nakoniec chodili dvaja až piati hráči. Z dôvodu nízkej účasti hráčov na tréningu tréner jeden tréning zrušil a ponechal iba jeden tréning v týždni. Tréner sa snažil situáciu v týme zachrániť rôznymi pokusmi. V nedeľu pred zápasom vždy hráčom dohováral a kázal im o morálke. Vytvoril okolo seba organizačný tým z ľudí, ktorí mali ešte záujem a chuť zachrániť tým pred vypadnutím z 2 krajskej ligy, aby mu pomohli motivovať hráčov. Organizačný tým sa snažil hráčov motivovať, ale neúspešne pretože nikto z organizačného týmu nechodil na tréningy. Tréningy naďalej prebiehali chaoticky a neviedli hráčov k lepšej kondícii a k lepšej spolupráci. Hráči naďalej nechodili na tréningy v dostatočnom počte. V nedeľu boli preto na zápas nepripravený. Ich kondícia mala klesajúcu tendenciu. Tí traja až piati, čo na tréning ešte poctivo a zodpovedne chodili, nevládali v nedeľu zápas nad súperom vyhrať. Výsledkom bolo, že futbalový tým postupne vypadol do poslednej 5 okresnej ligy. Diváci a fanúšikovia z dediny stratili záujem o nekvalitný futbal, ktorí hráči na ihrisku predvádzali a prestali na futbal v nedeľu úplne chodiť.

Nakoniec sa stalo, že jedného krásneho dňa stratil futbalový tým všetkých sponzorov a nemal na svoju ďalšiu činnosť žiadne peniaze. Ihrisko začalo postupne chátrať, až ho jedného dňa opustil aj posledný hráč a posledný tréner. Ihrisko, kde sa kedysi hrával kvalitný futbal sa stalo púšťou, kde už ani len burina nerástla. Z bránky súpera si deti urobili hojdačku.