BIBLIA JE PRAVDIVÉ SVEDECTVO V ČASE

Ak existuje Boh a Biblia je Božie slovo, tak máš veľký problém, ak neveríš. Bez viery nemôžeš nadviazať spojenie s Bohom. Skúmaj dôvody svojej nevery.

Dnes je deň spasenia

Nečakaj do zajtra, lebo nevieš či zajtra budeš žiť. Nebeský Otec, Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý, jedným slovom Boh, ťa chce teraz zachrániť od večnej smrti. Potrebuješ iba vierou prijať Boží dar, evanjelium - radostnú správu o spasení a o večnom živote v dome nebeského Otca. Nezahoď túto príležitosť, nepohŕdaj Božou milosťou a nechaj sa viesť k Bohu. Možno ti pomôže moje svedectvo alebo moje blogy, ktoré vznikajú z môjho duchovného života s Bohom. Stačí iba otvoriť ústa a osloviť Boha napríklad touto modlitbou:

"Bože, ak existuješ, ak si naozaj obetoval svojho Syna Ježiša Krista, za mňa hriešneho človeka, tak ťa prosím, daj sa mi poznať.
Ak je pravda to, čo je napísané v Biblii, a nie to čo ma naučili ateisti, tak ma o tom presvedči.
Ak je pravda to, čo je napísané v Biblii a nie to čo ma naučili náboženské tradície, tak ma o tom presvedči."

Ak s úprimným srdcom oslovíš Boha, neverím, že by ti neodpovedal.